Loonbedrijf van der Vegt
 

Agrarisch loonwerk

Bemesting

Wij beschikken binnen ons bedrijf over een aantal tanks van Veenhuis/Schuitemaker waarmee zowel gras,- als mais/bouwland kunnen bemesten. Deze tanks zijn prima in te zetten voor bemesting op korte afstanden. Doordat deze tanks voorzien zijn van uitschuifbare wielen kunnen we op deze manier uw land ontzien in de gewichtsverdeling welke deze tanks met zich brengen. 

Daarnaast beschikken wij sinds kort over de mogelijkheid om d.m.v. van sleepslangbemesting uw landerijen nog verder te ontzien aangezien op de wijze de mest via een lange slang richting de bemester wordt getransporteerd. Doordat wij op deze manier minder heen en weer op uw land hoeven te rijden, komt dit de bodem extreem te goed. Ook is dit makkelijker voor nattere bodems.

Mocht u landerijen op grotere afstanden van uw erf hebben liggen, hebben wij een containertank welke op gevuld en wel op uw landerijen kan staan. Hierdoor hoeven wij niet met de bemesters continue over de weg, om bij te vullen. Dit komt de effectiviteit ten goede en zorgt ook voor minder gevaar op de wegen.

Naast de drijfmest hebben wij ook de mogelijkheid om met onze meststrooier diverse vormen van vaste mest of compostering gelijkmatig te verdelen over uw land.

Zaaien/poten

Nadat uw land klaargemaakt is voor het zaai,- en pootproces kunnen wij uw land inzaaien met diverse vormen van gewassen. Denk hierbij aan mais, gras, bieten, aardappelen etc. Met behulp van diverse zaai,- en pootmachines, welke zijn voorzien van GPS kunnen wij ieder deel van uw land op nauwkeurig wijze inzaaien of poten.

Spuiten

Om tot een goede en geslaagde oogst te komen, is het gewasbeschermingsprogramma van essentieel belang. Enkele weken nadat uw land voorzien is van het door u gewenste gewas, kunnen wij deze gewassen beschermen door middel van (NTS) spuiten. Met onze spuit met smalle wielen en gecertificeerde medewerkers hebben wij de mogelijkheid om ieder gewas op een juiste en veilige manier te beschermen. Mocht u meer vragen hebben, of informatie wensen, over NTS spuiten kunt u altijd contact met ons opnemen.

Oogsten

Zodra de gewassen gereed zijn voor het oogsten, kunnen wij uw grasland op een efficiënte manier maaien om het vervolgens door middel van opraapwagens, (ronde) balen persen of gras hakselen binnenhalen. Het hakselen doen wij met onze New Holland hakselaar welke voorzien is van een camera bij de in,- en uitvoer, om zo op een veilige en goede wijze de gras van het land te halen. Bij het hakselen gebruiken wij een aantal silagewagens en een grasverdeler op de kuil. Voor een eventuele toevoeging in het gras kan de hakselaar een kleine tank achter zich mee nemen.

Voor het hakselen van de mais wisselen wij onze grasinvoer voor een maisinvoer welke 6 rijen tegelijk kan hakselen. De volle wagens worden tijdens het transport naar uw erf voorzien van een afdeksysteem zodat de lading niet van de wagens kan vallen. Hierdoor wordt de omgeving ook ontzien van eventuele restanten op de wegen. 

 
E-mailen
Bellen